Phòng khám

BÁC SĨ HOÀNG & CƯỜNG AB

Địa chỉ: 01A/141/275 đường Dương Đình Nghệ, phố Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa